มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ ABAC ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่นี่
Hua Mak Campus, Ramkhamhaeng 24 Rd.
ABAC City Campus Zen Department Store @ CentralWorld, 14th flr.
ชื่อหลักสูตร คุณสมบัติผู้รับสมัคร ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระยะเวลา-จุดเด่นของหลักสูตร สถานที่เรียน-เวลาเรียน
MBA
( Day & Evening)
  Marketing
  Finance
  Entrepreneurship
  Retail Management
1. Bachelor's degree or equivalent from anaccredited institution in any fields.
2. Earn a minimum CGPA of 2.00 on 4.00 scale.
3. Enough undergraduate training to do graduate work in the MBA Program.
4. Have at least TWO YEARS of work experience in private or public organization is required for MBA Evening Program
287,300 (Thai)
309,800 ( Oversea)
2 year ABAC City Campus
Monday - Friday 10:00 A.M. to 10:00 P.M.
Saturday - Sunday 10:00 A.M. to 06:00 P.M.

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
Professional MBA 1. Bachelor's degree or equivalent from an
accredited institution
2. Earn a minimum CGPA of 2.00 on 4.00 scale
3. Enough undergraduate training to do
graduate work in the MBA Program
4. Have at least THREE YEARS of work experience
Applicable for MBA Part-time evening program
5. Good command of English
380,000
1.5year
ABAC City Campus
3 days/week (Monday, Wednesday and Friday:
4 hours per day)
Day Class: 10:30 A.M. - 3:30 P.M.
Evening Class: 6:00 P.M. - 10:00 P.M.

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
MBA
(Weekend-Track)
1. Bachelor's degree or equivalent from an
accredited institution
2. Earn a minimum CGPA of 2.00 on 4.00 scale
3. Enough undergraduate training to do
graduate work in the MBA Program
4. Have at least THREE YEARS of work experience
5. Good command of English
6. Computer literacy
372,000
1.5 year Hua Mak Campus
Weekend classes: Saturday & Sunday

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
MBA
(Fast - Track)
» Bachelor’s degree or equivalent from an
accredited institution
» Earn a minimum CGPA of 2.00 on 4.00 scale
» Enough undergraduate training to do
graduate work in the MBA Program
» Good command of English
» Computer literacy
415,000
1 year ABAC City Campus
Saturday – Sunday, 6 hours/day

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
315,000
1 year
Hua Mak Campus
Saturday – Sunday, 6 hours/day

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
MBA
(Retail Management)
1. Bachelor’s degree or equivalent from an
accredited institution in any field
2. Earn a minimum CGPA of 2.0 on 4.00 scale
3. Enough undergraduate training to do
graduate work in the MBA program
4. Good command of English
380,000
2-year, Full-time Program ABAC City Campus
Weekdays: 10.30 a.m. – 15.30 p.m.

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
MSc. IAM • Bachelor’s Degree from an accredited institution
• Have computer literacy
• Obtain a TOEFL score of 550 PBT or 213 CBT
or an IELTS (Academic) score of at least 6.
• Obtain a GMAT score of 500 on the Graduate
Management Admission Test (GMAT ) or 1000
on the Graduate Record Exam (GRE) or a
passing grade on AU Test.
• Have two recommendation
400,000
1.5year
Enabling the knowledge of Finance and
Financial Systems. Empowering
towards performances in CFA
examinations

ABAC City Campus
Saturday & Sunday 10.30 -5.30 P.M.

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
MBA+MIB
(Double Degree) 
» Bachelor’s degree or equivalent from an
accredited institution
» Earn a minimum CGPA of 2.00 on 4.00 scale
» Enough undergraduate training to do
graduate work in the MBA Program
» Good command of English
» Computer literacy
550,000
2 years

Double Degree
Business Administration (ABAC, Thailand)
International Business (UOW, Australia)


ABAC City Campus
Weekdays ,3days/week(4 hours/day)
Mon,wed,fri 1:30-15:30 hours

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
MBA
Three Countries
-One Degree
• Bachelor’s degree or equivalent from an
accredited institution in any field
• Earn minimum GPA of 2.5 on a 4.00 scale
• Enough undergraduate training to do graduate
work in the MBA program
• Good command of English
• Computer literacy
600,000
Three Countries –One Degree)
Thailand , Germany and Australia
ABAC City Campus
- Weekdays, 3 days/week (4 hours a day)
- Evening class: 6.00 p.m. -10.00 p.m.

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้
MBA TRM
(in tourism management)
1. Bachelor’s degree or equivalent from an accredited institution in any field
2. Earn a minimum CGPA of 2.0 on 4.00 scale
3. Good command of English
4. Computer literacy
309,400
2 Years

Professional Research & Studies in:
Hospitality and marketing research
Sustainable tourism management
Human resource management & training in tourism
Thailand’s tourism products
E-commerce for tourism
Hua Mak Campus
Mon. - Fri. (evening) 18.30-21.30 &
Sat.& Sun. 9.30 a.m. to 16.00 p.m.

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรMBA นี้